Johannes V. Jensens Allé 12
2000 Frederiksberg
stenbirk@stenbirk.dk
+45 3644 0070
Eksempler på virksomheder, vi har løst rådgivningsopgaver for:
Bruel & Kjær A/S Cap Gemini Danmark A/S
Carl Bro A/S Center for Management & Technology, Ufa, Rusland
Courseware Scandinavia A/S Danionics A/S
EU Kommisionen, Luxembourg Københavns Skatte- og Registerforvaltning
NaviCom A/S Novo Nordisk A/S
Novozymes A/S S&W Medico Teknik A/S
Scan Jour A/S Pitzner Gruppen A/S
Opgaverne - som er løst med vort netværk af seniorkonsulenter - har blandt andet omfattet:
Værdibaseret lederskab Strategi- og visionsudvikling
Organisationsudvikling Team-building
Ledelsesrådgivning Medarbejderudvikling/-uddannelse
Coaching  
Intro
Artikler