Ideen er, at mennesker kun reelt lader sig lede af værdier, de efter eget valg har accepteret som vigtige i deres liv. Ledelsen er her rollemodel for de værdier, virksomheden ser som de vigtigste for succes. Værdier, som for eksempel respekt og konsekvens, kan en leder operationalisere til: "Behandl dine medarbejdere, som du vil have, de skal behandle dine bedste kunder."
Det er som at udvikle sig fra sprællemand til dirigent!"
- citat fra adm. dir., som oplevede frigjort ledelsestid via
  medarbejdernes selvledelse!
 
Reference - Novo Nordisk A/S

Referencer
Artikler